Γενικά

Το site www.cartolino.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Ο.Ε.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Βενιζέλου αρ. 78 Τ.Κ. 54631 με ΑΦΜ 081109876.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Το site www.cartolino.gr, ο σχεδιασμός και το περιεχόμενό του, τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, το διακριτικό σήμα, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτού κλπ. αποτελούν περιεχόμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Ο.Ε.» και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Στους χρήστες παρέχεται η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική, χρήση, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

 

Τιμολογιακή πολιτική

Τα Προϊόντα, οι τιμές, οι όροι αποστολής είναι αυτά που παρατίθενται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας σας. Η τιμή του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξει για διάφορους λόγους μη εξαρτώμενους από την επιχείρηση και η τιμή που δημοσιεύουμε να μην ισχύει πλέον. Σε περίπτωση που παραγγείλετε προϊόν του οποίου η τιμή έχει αλλάξει, προ της χρέωσής σας και της παράδοσης θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την αλλαγή που έχει γίνει. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας αζημίως αν δεν συμφωνείτε με τη νέα τιμή του προϊόντος.

 

Παραγγελία

Ο καταναλωτής με την πραγματοποίηση της παραγγελίας αποδέχεται και συμμορφώνεται με όλους τους όρους χρήσης και πληρωμής.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας απαιτείται η προκαταβολή του 50% του συνολικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και η ενημέρωση τηλεφωνικά ή με email για την κατάθεση της προκαταβολής και τις προδιαγραφές των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Ειδικότερα επειδή τα προϊόντα μας κατασκευάζονται ή επεξεργάζονται ή συναρμολογούνται εξατομικευμένα, κατ’ εντολή και κατ’ επιλογή του πελάτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο ίδιος, απαιτείται η παραγγελία να είναι πλήρης ως προς όλα τα στοιχεία της.

Εν συνεχεία η εταιρία μας εντός 3 εργάσιμων ημερών με την επιφύλαξη για τυχόν καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτων συνθηκών, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω στο κεφάλαιο αποποίησης ευθύνης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει την μακέτα του προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγγελίας, την οποία και αποστέλλει στον πελάτη.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής του παραγγελθέντος προϊόντος, απαιτείται η γραπτή έγκριση για την μακέτα από τον πελάτη με email.

 

Παράδοση και εξόφληση

Μετά την αποστολή από τον πελάτη γραπτής έγκριση της μακέτας και αφού περιέλθει σε γνώση της εταιρίας μας, εντός άλλων 3 έως 5 εργάσιμων ημερών με την επιφύλαξη για τυχόν καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτων συνθηκών, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω στο κεφάλαιο αποποίησης ευθύνης, η εταιρία μας ολοκληρώνει την παραγωγή του προϊόντος και αποστέλλει το προιόν στον πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος έχει εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς το συνολικό τίμημα με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας μας ή με αντικαταβολή (COURIER, ACS ή ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ).

Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από το είδος της παραγγελίας. Δεν γίνονται αποστολές τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση του προιόντος που οφείλονται στην μεταφορική εταιρία ή στο courier ή οφείλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτων συνθηκών, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω στο κεφάλαιο αποποίησης ευθύνης.

 

Κίνδυνος στην πώληση

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη και τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό με ευθύνη και κίνδυνο του αγοραστή. Παρότι για κάθε προϊόν γίνεται πλήρης και πιστή παρουσίαση αυτού, ωστόσο, λόγω του διαδικτυακού προγράμματος περιήγησης ή της οθόνης, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αναντιστοιχίες όσον αφορά την εικόνα το μέγεθος και τα χρώματα, για αυτό και δεν φέρουμε ευθύνη για τέτοιου είδους αναντιστοιχίες ή για τυχόν αποκλίσεις των χρωμάτων και των ειδών του χαρτιού των κορδονιών , των κορδελών και λοιπών αξεσουάρ, καθώς η χρωματική και η ψηφιακή ανάλυση διαφέρει από οθόνη σε οθόνη. Η εταιρία επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φθορές των προϊόντων λόγω κακής μεταφοράς.

 

Ακύρωση παραγγελίας – δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στον νόμο 4512/2018 (το άρθρο 102), που τροποποίησε και κωδικοποίησε τα άρθρα του ν. 2251/1994 για τις «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ» ως ακολούθως :

α.  για προϊόντα που είναι ήδη προκατασκευασμένα και πωλούνται έτοιμα χωρίς να έχει γίνει μακέτα, ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ενημερώνοντας την εταιρία μας με μια ξεκάθαρη γραπτή δήλωση υπαναχώρησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email (σε καμία περίπτωση προφορικά ή τηλεφωνικά), μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία που απέστειλε την παραγγελία του.

β. για προϊόντα της εταιρίας μας που κατασκευάζονται ή επεξεργάζονται ή συναρμολογούνται εξατομικευμένα, κατ’ εντολή και κατ’ επιλογή του πελάτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο ίδιος, επειδή αφορούν συμβάσεις των οποίων η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί πλήρως σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4512/2018 παρ. 5 γγ) που αντικατέστησε το άρθρο 4θ του ν. 2251/1994, το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί μόνο έως το στάδιο κατασκευής της μακέτας του προϊόντος και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή της έγγραφης έγκρισης της. Σε περίπτωση που το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω πριν ο πελάτης καταβάλλει την προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού τιμήματος, η σύμβαση λύνεται χωρίς καμία άλλη υποχρέωση των μερών. Σε περίπτωση που ασκηθεί μετά την καταβολή της προκαταβολής από τον πελάτη πριν την κατασκευή της μακέτας η προκαταβολή επιστρέφεται. Σε περίπτωση που ασκηθεί μετά την κατασκευή της μακέτας πριν την τελική έκκριση της τότε η προκαταβολή επιστρέφεται με παρακράτηση κατά 10 ευρώ(όσα δηλαδή τα έξοδα μακέτας). Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί μετά την κατασκευή του προϊόντος, το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται και η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει να εκτελεστεί η σύμβαση και να διεκδικήσει το υπολειπόμενο συμφωνηθέν τίμημα έως την πλήρη εξόφληση, επίσης δεν επιστρέφεται το τίμημα μετά την κατασκευή του προϊόντος, σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης.

Η εταιρία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει και να αρνηθεί να παραδώσει παραγγελία σε πελάτη, σε περίπτωση που εκείνος εκδηλώσει ανέφικτες ή παράλογες απαιτήσεις ή έχει επιδείξει αγενή ή προσβλητική συμπεριφορά. Στην περίπτωση που έχει καταβληθεί προκαταβολή ή προεξόφληση της παραγγελίας, η εταιρία θα επιστρέψει άμεσα το καταβληθέν ποσό. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων υπαναχωρήσεων ή σε περίπτωση που η εταιρία, κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι ο καταναλωτής καταχράται το δικαίωμα υπαναχώρησης ή δρα κακόπιστα, δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή μέρους ή όλου της παραγγελίας, ακόμα και αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επιστροφές δεν γίνονται σε καμία περίπτωση αποδεκτές, όταν τα παραγγελθέντα προϊόντα κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία και κατά προτίμηση και επιλογή του πελάτη και δεν περιέχουν ελάττωμα ή σφάλμα. Στα προσκλητήρια μετά την τελική έγκριση της μακέτας από τον πελάτη, και εφόσον το προϊόν κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μακέτα, οποιοδήποτε λάθος είναι αποκλειστικά δικής του ευθύνης και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει καμία επιστροφή προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων.

 

Επανεκτύπωση

Σε περίπτωση επανεκτύπωσης λόγω ορθογραφικού λάθους, ο πελάτης ξαναχρεώνεται τα πάγια έξοδα (χαρτί, μεταφορικά, ΦΠΑ), αφού ο τελικός έλεγχος και έγκριση της μακέτας γίνεται πάντοτε από τον ίδιο.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Η εταιρία «Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Ο.Ε.», δεν φέρει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, ή έξοδα, ή απώλεια διαφυγόντων κερδών, ή οποιωνδήποτε άλλων αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων.

Η εταιρία μας προσφέρει προς πώληση προϊόντα, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα καταλληλότητας και ασφάλειας των καταναλωτών. Παρότι για κάθε προϊόν γίνεται πλήρης και πιστή παρουσίαση αυτού, ωστόσο, λόγω του διαδικτυακού προγράμματος περιήγησης ή της οθόνης, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αναντιστοιχίες όσον αφορά την εικόνα το μέγεθος και τα χρώματα, για αυτό και δεν φέρουμε ευθύνη για τέτοιου είδους αναντιστοιχίες. Ακόμα, όλες οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή και για τον λόγο αυτό ο καταναλωτής υποχρεούται να ελέγχει την τελική τιμή πώλησης πριν αποστείλει την παραγγελία του.

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση μιας παραγγελίας, οι οποίες οφείλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτων συνθηκών, ενδεικτικά αναφερομένων, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών, προβλήματα μεταφοράς, προβλήματα παραγωγής, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρία μας δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση και την αποστολή των παραγγελιών.

 

Ελαττωματικά προϊόντα

Είμαστε βέβαιοι ότι η ποιότητα των προϊόντων μας θα σας ικανοποιήσει απόλυτα. Σε περίπτωση που φτάσει στα χέρια σας ελαττωματικό προϊόν έχοντας ξεφύγει από τον σχολαστικό έλεγχο ποιότητας, επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο +306932607427 το αργότερο εντός 4 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο αντικατάστασής του χωρίς καμία επιβάρυνση εξόδων μεταφοράς.

 

Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η χρήση του site και οι συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών ειδικότερα και από το άρθρο 102 – Νόμος 4512/2018 που τροποποίησε και κωδικοποίησε τα άρθρα του ν. 2251/1994 για τις «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ». Για την επίλυση κάθε διαφοράς και τις πωλήσεις μέσω του διαδικτυακού τόπου αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης.